پیشنهاد ترنم آرشیو

Our Blog post image goes here

دیده میشوید آرشیومقالات آرشیو

1394/1/17
Our Blog post image goes here
1394/1/17
Our Blog post image goes here

صدای قوی، شفاف، انعطاف پذیر و نافذ ثروت بزرگی است.در حفظ این سرمایه بزرگ، بیشتر تلاش کنیم.آیا تا به حال به افزایش توانایی مکانیسم صوتی خود توجه کرده اید؟از پرورش صدا و تقویت حنجره چقدر می دانید؟با ...

ادامه مطلب
1394/1/17
Our Blog post image goes here

گوینده خبر رادیو تاکید کرد متاسفانه ما نتوانسته‌ایم بین ادبیات رسمی و صمیمانه به راه حل مشخص و روشنی برسیم و گویندگان خبر در سال‌های اخیر راهشان را گم کردند.فرزانه معصومیان، گوینده خبر رادیو در ...

ادامه مطلب

فروشگاه اینترنتی آرشیو


سرعت بیان شما چیست؟ استاندار آن چیست؟ 

سرعت بیان شما چیست؟ استاندار آن چیست؟ 

ما در فضایی به نام سکوت اثرگذارترین ارتباطمان توسط زبان بدن را بروز می دهیم. آیا تا به حال فکر کرده اید که در ارتباط ما با دیگران ما  38% از لحن و گفتار نوع بیان بهره می بریم. 7%  از کلام و 55% از زبان بدن ؟

گالری تصاویر آرشیو