پیشنهاد ترنم آرشیو

Our Blog post image goes here

دیده میشوید آرشیومقالات آرشیو

1394/1/17
Our Blog post image goes here
1394/1/17
Our Blog post image goes here

صدای قوی، شفاف، انعطاف پذیر و نافذ ثروت بزرگی است.در حفظ این سرمایه بزرگ، بیشتر تلاش کنیم.آیا تا به حال به افزایش توانایی مکانیسم صوتی خود توجه کرده اید؟از پرورش صدا و تقویت حنجره چقدر می دانید؟با ...

ادامه مطلب
1394/1/17
Our Blog post image goes here

گوینده خبر رادیو تاکید کرد متاسفانه ما نتوانسته‌ایم بین ادبیات رسمی و صمیمانه به راه حل مشخص و روشنی برسیم و گویندگان خبر در سال‌های اخیر راهشان را گم کردند.فرزانه معصومیان، گوینده خبر رادیو در ...

ادامه مطلب

فروشگاه اینترنتی آرشیو


تمرینات گروهی هنرجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی استاد معصومیان

آیا می دانید که تنها انسان های متفاوت دیده می شوند؟ با همین صوتی که همه ما از نعمت آن بهره مندیم می توانیم در هرجای که باشیم متفاوت دیده شویم. 

صدای یکنواخت و خسته کننده مثل زندگی روزمره و کسل آوراست. شما که نمی خواهید زنذگی کسل کننده ای داشته باشید؟ 

گالری تصاویر آرشیو